Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci najczęściej prowadzimy w oddzielnych obiektach typu: przedszkole, szkoła lub świetlica miejsca. Dla dzieci proponujemy zajęcia ogólnorozwojowe (zarówno taniec w parze jak i choreografie indywidualne oraz grupowe do muzyki dance, pop np. Violetta).

Wszystkie informacje udzielam także telefonicznie:

Piotr Ślusarczyk

tel. 781 110 899

lub mail. slusarczyk.taniec@gmail.com